España SA_Evolución Ratio Solvencia

Evolución ratio solvencia España SA 2022